Végzős diákból állástalan

Nyomtatás
Az idei nyár végére is megnövekedett a munkanélküliek száma az erdélyi és partiumi megyékben, ugyanis foglalkoztatási hivatalokban több ezer frissen végzett diák igényelte a munkanélküli segélyt.

A végzősök holnapig nyújthatják be az iratokat, többek között a háziorvosi igazolást, az adóhivataltól kapott igazolást, másolatokat a személyazonossági igazolványról és a születési anyakönyvi kivonatról, valamint a gimnázium elvégzését igazoló bizonylatot. A középiskolai tanulmányokat befejező fiatalok legtöbb hat hónapig havi 250 lejt kaphatnak. A kérvényezők száma évről évre növekszik. Fontos tudni, hogy azok a diákok is igényelhetik a munkanélküli segélyt, akik tervezik a továbbtanulást. Ez esetben viszont alá kell írniuk egy nyilatkozatot, miszerint tanulmányaik megkezdésétől nem igénylik tovább a segélyt.